Thời gian: từ 04.09 đến hết 10.09 nào anh em ơiiiii!!!

- Sở hữu ngay các trang phục Đặc Vụ ngầu đét các bạn ơi.

- Nội dung sự kiện:

  1. Dùng 20 RP để rút 1 Quả Cầu Sức Mạnh có cấp độ ngẫu nhiên (từ 1 đến 4).
  2. Khi rút được, bạn sẽ thấy phần thưởng nằm trong Quả Cầu Sức Mạnh.
  3. Bạn có thể ghép 2 Quả Cầu Sức Mạnh cùng cấp thành 1 Quả Cầu Sức Mạnh cấp cao hơn.
  4. Mỗi khi mở được 5 Cầu 4 Sao, Cầu 4 Sao thứ 6 chắc chắn chứa Giải Đặc Biệt.

Lưu Ý

1. Phần thưởng sự kiện chỉ có hiệu lực trong thời gian sự kiện diễn ra. Vui lòng nhận phần thưởng trước khi sự kiện kết thúc.

2. Sự kiện dựa trên xác suất ngẫu nhiên. Vui lòng cân nhắc trước khi tham gia.

3. Các trang phục Giới Hạn, Thần Thoại, Di Sản hoặc trang phục ra mắt gần đây sẽ không có trong sự kiện.

4. Hệ thống sẽ gửi vật phẩm trực tiếp đến tài khoản của bạn. Quá trình này có thể mất tối đa 1 ngày. Xin hãy kiên nhẫn nhé.

5. Trường hợp lợi dụng lỗi sự kiện sẽ bị xử lý theo quy định của Liên Minh Huyền Thoại, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm. Lỗi sự kiện là những trường hợp sự kiện hoạt động không đúng theo mô tả sự kiện trong Thể Lệ.

6. Các trang phục Đặc Vụ sẽ được mở bán trong Cửa Hàng sau khi sự kiện kết thúc (bắt đầu từ 11/09).

-----------------

Mua thẻ ngay: https://napluon.vn/