Nội Dung Sự Kiện

1. Điểm danh mỗi ngày để nhận quà. Nếu bỏ lỡ một ngày, bạn có thể dùng 20 RP để điểm danh bù.

2. Nhận Nhiên Liệu khi thắng trận ở chế độ hợp lệ. Mỗi chế độ khác nhau sẽ cho số Nhiên Liệu khác nhau.

  • Vực Gió Hú ARAM: +3 Nhiên Liệu
  • Summoner's Rift Thường Chọn Ẩn: +4 Nhiên Liệu
  • Summoner's Rift Xếp Hạng Đơn/Đôi: +5 Nhiên Liệu
  • Summoner's Rift Xếp Hạng Linh Hoạt Hoạt: +5 Nhiên Liệu

3. Sau khi thu thập một lượng Nhiên Liệu nhất định, bạn sẽ nhận được quà.

4. Nhận 10 Pin mỗi khi thắng liên tiếp các trận ở chế độ hợp lệ.

5. Các trận thắng liên tiếp không cần phải thuộc cùng một chế độ. Ví dụ: Trận 1 bạn thắng ở chế độ Vực Gió Hú ARAM, Trận 2, bạn thắng ở chế độ Summoner's Rift Xếp Hạng Đơn/Đôi và nhận được 10 Pin. Trận 3, bạn thắng ở chế độ Summoner's Rift Thường Chọn Ẩn và nhận được 10 Pin nữa.

6. Sau khi thu thập một lượng Pin nhất định, bạn sẽ nhận được quà.


Mua thẻ ngay: https://napluon.vn/the-game/garena.html