Nội Dung Sự Kiện:

1. Khởi đầu mỗi vòng chơi, bạn cần chọn 1 boss. Hãy chú ý biểu tượng hệ (Lửa, Nước, Lá) phía trên mỗi boss nhé!

  • Sau khi chọn boss, bạn sẽ không thể thay đổi lựa chọn của mình cho đến khi hạ gục được boss.
  • Bạn có thể dùng nút RESET để đổi ngẫu nhiên hệ của boss. Reset lần đầu mất 10 RP, và sẽ lần lượt tăng thành 20, 30, 50 RP ở các lượt sau, đạt tối đa ở 50 RP.
  • Bạn có thể theo dõi số kỹ năng mình đang có ở phía trên bên trái màn hình CHỌN BOSS.

2. Sau khi chọn, boss sẽ xuất hiện ở màn hình chính của sự kiện cùng với 4 boss phụ khác. Tuỳ theo phần thưởng nắm giữ, boss và boss phụ sẽ có lượng HP khác nhau.

3. Bạn dùng RP để rút 1 kỹ năng ngẫu nhiên. Rút 1 lần cần 26 RP, rút 5 lần chỉ còn 125 RP. Ngoài ra, bạn được giảm giá cho lần rút đầu tiên: 22 RP với rút 1 và 105 RP với rút 5.

4. Có 4 loại kỹ năng bạn có thể rút được: Cầu Lửa, Súng Nước, Đao Lá, và Tia Huỷ Diệt.

  • Cầu Lửa, Súng Nước, Đao Lá gây ngẫu nhiên 5~15 sát thương lên boss.
  • Tia Huỷ Diệt chắc chắn gây 9999 sát thương lên boss.
  • Khi dùng kỹ năng khắc hệ với boss (ví dụ: Cầu Lửa tấn công boss hệ Lá), bạn gây gấp đôi sát thương.
  • Khi dùng kỹ năng bị khắc hệ bởi boss (ví dụ: Cầu Lửa tấn công boss hệ Nước), lượng sát thương gây ra bị giảm một nửa.