• Mỗi tài khoản sẽ nhận được từ 3 vật phẩm được giảm giá trong thời gian diễn ra sự kiện. Hết thời gian đếm ngược bạn sẽ không thể mua item đã được giảm giá nữa.
  • Bạn có thể mua tất cả các vật phẩm với giá giảm thêm RP so với mua lẻ bằng nút Mua hết.
  • Bạn chỉ có thể dùng nút Mua hết với giá giảm thêm RP nếu chưa mua lẻ vật phẩm.
  • Nút Mua hết ở góc trên bên phải đối với phiên bản trong game hoặc web. Đối với bản Mobile, nút Mua hết ở góc phía dưới.
  • Số lượng vật phẩm bán ra có giới hạn trong server. Bạn sẽ không thể mua được vật phẩm nếu vật phẩm đã được bán hết số lượng quy định.

Lưu ý:

  • Lưu ý, hệ thống sẽ mất một lúc để gửi vật phẩm đến tài khoản.
  • Nếu như bạn không thấy, hãy ấn vào nút trong client để mở: