Thời gian: từ 10.09 đến 13.09

Cơ hội trúng người đẹp hoặc quái thú, chỉ 25 quân huy

- Rương Người đẹp và quái thú có chứa một trong các vật phẩm sau:

  • Chọn 1 trang phục: Omen Đao phủ tận thế / Airi Kiemono / 100 Huy hiệu tựu trường
  • Huy hiệu tựu trường 1 ~ 6

-----

Mua thẻ ngay: https://napluon.vn/