THỂ LỆ SỰ KIỆN

1. Khi bắt đầu sự kiện, bạn sẽ rút mức giảm giá cho giải đặc biệt (hay vật phẩm Vàng). Mức giảm giá này ngẫu nhiên từ 70% đến 80%.

*** Vật phẩm Vàng có thể là trang phục Phi Hành Gia mới, trang phục 310-599 RP, hoặc 10 Viên SIÊU PHẨM.

2. Tiếp đó, hệ thống đưa ra 6 vật phẩm Bạc với mức giảm giá khác nhau, từ 30% đến 60%.

3. Sau khi mua 3 vật phẩm Bạc, bạn có thể mua 1 vật phẩm Vàng TUỲ CHỌN với ưu đãi khủng.

4. Bạn có thể reset 6 vật phẩm Bạc bằng RP. Số RP cần để reset tăng dần qua mỗi lần tương ứng 5/10/15/20 RP. Sau khi đạt 20 RP, số RP cần để reset không tiếp tục tăng thêm.

*** Bạn có 1 lần reset miễn phí mỗi 24 giờ.

5. Trang phục Phi Hành Gia mới sẽ được mở bán trong Cửa Hàng sau khi sự kiện kết thúc.

Mua thẻ ngay: https://napluon.vn/the-game/garena.html