Nội Dung Sự Kiện

1. Dùng 2000 Tinh Hoa Lam hoặc 15 RP để rút. Mỗi lần rút, bạn nhận được 1 [Mảnh] ngẫu nhiên.

2. Bạn chỉ có thể rút bằng Tinh Hoa Lam mỗi ngày 1 lần.

3. Mỗi loại [Mảnh] khi ghép lại sẽ tạo thành các phần thưởng khác nhau. Bạn có thể chọn ghép 3 [Mảnh] cùng loại hoặc ghép 5 [Mảnh] cùng loại. Ghép 5 cho phần thưởng giá trị cao hơn.

4. Đối với những [Mảnh] không muốn ghép, bạn có thể xay chúng thành Nước Ép. Mỗi loại [Mảnh] sẽ xay ra số lượng Nước Ép khác nhau.

5. Nước Ép có thể dùng để đổi phần thưởng tùy chọn, bao gồm:

6. Nếu số Nước Ép bạn đang có lớn hớn hoặc bằng 200, bạn có 40% tỉ lệ nhận được phần thưởng thêm trên mỗi lần rút. Phần thưởng thêm có thể là 1 RP, 10 Kỉ vật SIÊU PHẨM 2021, 1 Điểm Hàng Hiệu 2020, hoặc 1 Đá Quý.

7. Nếu đã sở hữu tất cả vật phẩm cùng loại, bạn sẽ nhận được vật phẩm thay thế như sau:

- Trang phục 310-599 RP: 7 Bộ Tuyệt Phẩm

- Trang phục 210-290 RP: 5 Bộ Tuyệt Phẩm

- Trang phục 120-180 RP: 3 Bộ Tuyệt Phẩm

- Trang phục 120-599 RP: 3 Bộ Tuyệt Phẩm

Trang phục Sett Tiệc Bể Bơi và Braum Tiệc Bể Bơi sẽ được mở bán sau khi sự kiện kết thúc.

Mua thẻ ngay: https://napluon.vn/the-game/garena.html