Thời Gian Sự Kiện

Sự kiện "Tiệm Trà Tình Yêu" sẽ diễn ra từ 10:00 19/11/2021 đến 23:59 02/12/2021.

Nội Dung Sự Kiện

Điểm danh mỗi ngày để nhận quà. Nếu bỏ lỡ một ngày, bạn có thể dùng 20 RP để điểm danh bù.

Nhận Trà khi thắng trận ở chế độ hợp lệ. Mỗi chế độ khác nhau sẽ cho số Nhiên Liệu khác nhau.

- Vực Gió Hú ARAM: +3 Trà

- Summoner's Rift Thường Chọn Ẩn: +4 Trà

- Summoner's Rift Xếp Hạng Đơn/Đôi: +5 Trà

- Summoner's Rift Xếp Hạng Linh Hoạt: +5 Trà

Sau khi thu thập một lượng Trà nhất định, bạn sẽ nhận được quà.

Nhận 10 Bánh mỗi khi thắng liên tiếp các trận ở chế độ hợp lệ.

Các trận thắng liên tiếp không cần phải thuộc cùng một chế độ. Ví dụ: Trận 1 bạn thắng ở chế độ Vực Gió Hú ARAM. Trận 2, bạn thắng ở chế độ Summoner's Rift Xếp Hạng Đơn/Đôi và nhận được 10 Bánh. Trận 3, bạn thắng ở chế độ Summoner's Rift Thường Chọn Ẩn và nhận được 10 Bánh nữa.

Sau khi thu thập một lượng Bánh nhất định, bạn sẽ nhận được quà.

Nếu đã sở hữu tất cả vật phẩm trong một nhóm, bạn sẽ nhận được vật phẩm thay thế như sau:

- Trang phục 120-180 RP: 3 Bộ Tuyệt Phẩm

- Trang phục 120-290 RP: 3 Bộ Tuyệt Phẩm

- Trang phục 210-290 RP: 5 Bộ Tuyệt Phẩm


MUA THẺ GARENA UY TÍN TẠI ĐÂY: https://napluon.vn/the-game/garena.html