ĐẠT MỐC LỰC CHIẾN NHẬN VINH DỰ TRỌN ĐỜI

  • Thời gian: 10h ngày 21/08 đến 22h ngày 28/08
  • Nội dung: Trong 7 ngày đầu mở server, Quân sư đạt được hoặc vượt qua mốc chiến lực thách thức sẽ nhận được phần thưởng Vinh Dự Trọn Đời tương ứng:

+Mốc 200,000: Vinh dự trọn đời trị giá 360,000 KC, Siêu Thần Tướng Lữ Bố *1, Chiến mã Xích Thố *1, Tàng thư thiếp 5 sao *1, Đá đúc thiên phẩm *15

+Mốc 180,000: Vinh dự trọn đời trị giá 240,000 KC, Siêu Thần Tướng Lữ Bố *1, Tàng thư thiếp 5 sao *1, Đá đúc thiên phẩm *10

+Mốc 160,000: Vinh dự trọn đời trị giá 120,000 KC, Chiến mã Xích Thố *1, Tàng thư thiếp 5 sao *1, Đá đúc thiên phẩm *5

+Mốc 120,000: KC *6,789, Tàng thư thiếp 3-5 sao *1, Chiến mã Tuyệt Ảnh *1

Đua TOP Nông dân chân chính:

  • Thời gian: 10h ngày 21/08 đến 22h ngày 28/08
  • Điều kiện: Nằm trong TOP 50 BXH và không quá VIP6

+TOP1: KC*1500, Đồng*500000, Đá tinh luyện*300

+TOP2: KC*1000, Đồng*350000, Đá tinh luyện*200

+TOP3: KC*500, Đồng*250000, Đá tinh luyện*150

Các Quân Sư đã có kế hoạch chinh phục S2 chưa nào? Còm men báo danh ngay tại đây với Kiều Muội nhé <3

Mua thẻ ngay: https://napluon.vn/