Thám hiểm tam giới của Hoa Linh Lục Địa để nhận nhiều phần thưởng giá trị.

Thời gian tham gia sự kiện: Sự kiện Hoa Linh Tam Giới sẽ diễn ra trong khoảng thời gian 10/08/2020 - 16/08/2020

💌 Thám hiểm Nhân Giới cần 10RP. Có thể nhận được:

 • U Hồn Lệnh
 • 40 Kỉ vật Hoa Linh
 • Rương Hextech
 • Chìa Khóa Hextech
 • 60 Tinh Hoa Cam
 • Bộ Tuyệt Phẩm


💌 Thám hiểm U Hồn Giới cần 40RP. Có thể nhận được:

 • Tịnh Hồn Lệnh
 • 100 Kỉ vật Hoa Linh
 • Viên U Hồn
 • 90 Tinh Hoa Cam
 • Trứng Linh Thú Hoa Linh
 • Túi U Hồn


💌 Thám hiểm Tịnh Hồn Giới cần 1 Tịnh Hồn Lệnh. Khi thám hiểm có thể nhận được:

 • Trang phục 120-180 RP tự chọn
 • 2 Trứng Linh Thú Hoa Linh
 • Trang phục 210-290 RP tự chọn
 • Trang phục 310-599 RP tự chọn
 • Trang phục Đá Quý tự chọn
 • Trang phục Hàng Hiệu tự chọn
 • Trang phục Giới Hạn tự chọn

Nếu đang có U Hồn Lệnh, hệ thống sẽ ưu tiên sử dụng U Hồn Lệnh trước RP để thám hiểm U Hồn Giới.


Mua thẻ ngay: https://napluon.vn/

DU NGOẠN HOA LINH NÀO!!!