Nhanh tay quy đổi và tham gia các sự kiện để sở hữu sớm Đặc Vụ Siêu Linh.

Thời gian: Từ 10:30 ngày 18/09 đến 23:59 ngày 24/09

Nội dung:

- Khi quy đổi RP tới mốc tương ứng của chương trình, bạn sẽ được tặng thêm từ 30% đến 40% giá trị quy đổi! Tối đa 3 lần khuyến mãi.

Lưu ý trước khi quy đổi: 

  • Quy đổi không tích lũy, bạn chọn mốc quy đổi nào sẽ nhận được RP khuyến mãi của mốc đó, bạn sẽ có TỔNG CỘNG 3 LẦN nhận khuyến mãi khi quy đổi RP.
  • Các mốc quy đổi KHÔNG cộng dồn với nhau. Ví dụ: nếu lần đầu tiên bạn quy đổi ngay lập tức 2000 RP, bạn được 800 RP tặng thêm của mốc đó (tổng cộng là 3000 RP), đến lần thứ 2 bạn quy đổi 1000 RP bạn sẽ được tặng thêm 400 RP tổng cộng 1470 RP cho lần đó.
  • Quy đổi dưới các mốc của chương trình, dĩ nhiên là bạn không nhận được RP khuyến mãi và lần quy đổi đó vẫn sẽ bị tính vào số lần tham gia sự kiện. Ví dụ: Lần đầu bạn quy đổi 5 RP, bạn sẽ không nhận được RP khuyến mại và số lần tham gia sự kiện bị giảm còn 2
  • Có thể nhận cả 3 lần khuyến mãi trên một mốc quy đổi. Ví dụ: Bạn quy đổi 3 lần 2000 RP thì bạn sẽ nhận được tương ứng 3 lần 3000 RP, nhưng sau 3 lần quy đổi, bạn sẽ không nhận khuyến mãi ở bất kì mốc nào nữa.
  • RP thưởng thêm từ hệ thống khi quy đổi sẽ không được tính vào chương trình khuyến mãi.


Cùng tham gia vào các sự kiện Đặc Vụ Siêu Linh - phần 2 nào các anh hùng đặc vụ!!!

----

Mua thẻ ngay: https://napluon.vn/