Thời gian bán: từ 10/09 – 20/09

- Chỉ với 200 FC, các HLV đã có cơ hội sở hữu ít nhất là 340 triệu BP và cao nhất là 4,4 tỷ BP từ các Gói BP may mắn (50M – 1B BP), BP may mắn (50M – 500M BP), BP may mắn (30M – 300M BP) và BP may mắn (5M – 50M BP).

Các HLV sẽ nhận được tất cả vật phẩm dưới đây:

- BP may mắn (50M - 1B BP) x2

- BP may mắn (50M - 500M BP) x2

- BP may mắn (30M - 300M BP) x3

- BP may mắn (5M - 50M BP) x10

Lưu ý: Giới hạn 10 lần trên PC

Chúc các HLV may mắn với gói vật phẩm này và có những trải nghiệm tuyệt vời cùng FIFA Online 4.

------------

Mua thẻ ngay: https://napluon.vn/