Thời gian: từ 18/09 đến 30/09

Nội dung:

- Với 700 FC, các HLV sẽ chắc chắn sở hữu 2 cầu thủ MOG hàng đầu từ các Gói MOG 96+, và Gói MOG chỉ định 20. Đặc biệt, các HLV có cơ hội sở hữu MOG +5 từ GÓi 90+ (có MOG) (+5) và Gói 88+ MG, BoE, LH, 19UCL (+5).

- Với 300 FC, các HLV sẽ có 3 cơ hội sở hữu MOG từ các Gói MOG chỉ định 30, Gói MOG 94+ và Gói MOG, LH 93+. Ngoài ra, các HLV còn có cơ hội sở hữu MOG +5 từ Gói 85+ (Có MOG) (+5).

Lưu ý: Giới hạn 1 lần trên PC, 1 lần trên Mobile


Chúc các HLV may mắn với Bộ vật phẩm MOG các mùa và có những trải nghiệm tuyệt vời cùng FIFA Online 4.

Trân trọng.

---------

Mua thẻ ngay: https://napluon.vn/