Thời gian: Từ 25.08 đến 31.08

Cửa hàng Deal Chớp Nhoáng sẽ đem tới thật nhiều giảm giá bất ngờ cho anh em. Những trang phục của tướng yêu thích sẽ được ưu đãi với nhiều mức giá khác nhau. 🎉


Lưu ý: Nếu đã sở hữu hết các trang phục mở bán trong Cửa Hàng, anh em sẽ nhận được deal về các viên và túi Báu Vật nhé!!!


Mua thẻ ngay: https://napluon.vn/


Xem và hốt ngay những deal mình có nào anh em ơi 😍