Thời gian: từ 23/08 - 27/08.

Chỉ với giá 50 RP/rương là anh em đã có thể mua được Rương Giới Hạn

Rương Giới Hạn mở ra trang phục Giới Hạn là Blitzrank Rệu Rã hoặc Điểm Hàng Hiệu hoặc Ngọc Giới Hạn.


Dùng Ngọc Giới Hạn để đổi ra vật phẩm giới hạn:

  • Skin Blitzrank - 300 Ngọc Giới Hạn
  • Điểm Hàng Hiệu
  • Đá Quý
  • Biểu Tượng + Khung Thần Ma


Tham gia ngay để đổi lấy những vật phẩm giới hạn hiếm có của Liên Minh Huyền Thoại nào! Sự kiện sẽ được mở thường xuyên nên anh em cứ tha hồ tích Ngọc Giới Hạn cả năm nhé! 


Mua thẻ ngay: https://napluon.vn/

Mu😍