Thời gian: từ 02/09 - 08/09.

- Anh em mua Rương Mùa Thu với giá 40 RP/rương. Rương Mùa Thu mở ra ngay:

 • Jinx Vệ Binh Tinh Tú
 • Lee Sin Tuyệt Vô Thần
 • True Damage Yasuo
 • Siêu Phẩm: Akali
 • Ashe Cao Bồi
 • 7 Bộ Tuyệt Phẩm
 • Túi U Hồn / Túi Tịnh Hồn
 • 3 Viên U Hồn / 3 Viên Tịnh Hồn
 • Huy hiệu Thu

- Dùng Huy Hiệu Thu để đổi ra vật phẩm:

 • Trang phục 290 - 396RP tự chọn
 • Trứng linh thú Hoa Linh
 • Điểm hàng hiệu 2020

-----------

Mua thẻ ngay: https://napluon.vn/

-----------