Thời gian: Từ 11/09 đến 17/09

- Mốc nạp và các trang phục do hệ thống đề xuất dành cho mỗi người chơi sẽ KHÁC NHAU.

- Vào CLIENT GAME để xem các trang phục đề xuất của mình.

* Lưu ý:

- Quy đổi cộng dồn có tổng cộng 4 mốc, anh em sẽ nhận được tối đa 4 trang phục.

- Đây là sự kiện miễn phí. Người chơi không cần phải bỏ RP để mua các vật phẩm trong sự kiện.

- Ở mỗi mốc, người chơi có thể chọn 1 trong 3 trang phục do hệ thống đề xuất. Mỗi người chơi được đề xuất 3 trang phục khác nhau.

- Có một số trường hợp trang phục sẽ được thay bằng RP hoặc hextech.

--------

Mua thẻ ngay: https://napluon.vn/