Chào mừng ngày Lễ 2/9, một sự kiện khuyến mãi đặc biệt dành cho anh em đây! Vào Client Game để tham gia ngay!

Thời gian: từ 02/09 đến hết 10/09

Quy đổi 400 Sò sang RP hoặc tương đương để mở khóa Thẻ Đặc Quyền - dùng để nhận quà tặng giá trị trong 10 ngày liên tiếp.

- Nhận ngay 1 bộ Tuyệt Phẩm và 100RP khi mở thẻ Đặc Quyền. Bấm NHẬN để hệ thống gửi quà về tài khoản của bạn.

- Quà tặng sẽ được nhận trên trang sự kiện trong Client Game.

- Quà tặng 10 ngày liên tiếp được mở lúc 0:00 mỗi ngày và có hiệu lực trong 5 ngày kể từ khi xuất hiện.

Lưu ý:

- Mở Thẻ Đặc Quyền sẽ giữ nguyên số RP đã quy đổi.

- Quà tặng chỉ có hiệu lực trong thời gian sự kiện.

- Hệ thống sẽ mất một khoảng thời gian để gửi quà về tài khoản của bạn, xin hãy kiên nhẫn.

------------

Mua thẻ ngay: https://napluon.vn/