Thời gian: từ 02.09 đến 08.09 với ưu đãi dành cho tất cả các nhóm trứng, có bao gồm trứng nhóm 8 - Linh Thú Huyền Bí!!! Vào ngay Cửa Hàng ĐTCL, chọn bảng Flash Sale để xem những khuyến mãi Trứng của mình nha anh em ơi

Đặc biệt: Mua hết các gói trong 1 lần sẽ được giảm giá thêm nha anh em

-----------

Mua thẻ ngay: https://napluon.vn/

-----------