Thời gian: từ 13.09 đến 16.09

Chi tiết:

- Combo tướng và trang phục Kahlii Quàng khăn đỏ có giá 89 quân huy thay vì 738 quân huy

- Combo tướng Paine & trang phục Khúc nhạc tử vong có giá 89 quân huy thay vì 638 quân huy

- Combo tướng Kriknak & trang phục Yêu trùng cổ mộ có giá 89 quân huy thay vì 558 quân huy

Các bạn có thể thử sức với những vị tướng siêu khó chơi để tiễn tháng cô hồn

------

Mua thẻ ngay: https://napluon.vn/