1.NỘI DUNG SỰ KIỆN

- GEM là loại tiền tệ chỉ dùng trong sự kiện này. Tích GEM để đổi vật phẩm hiếm hoặc Điểm Thi Đấu.

- COIN là loại tiền tệ chỉ dùng trong sự kiện này. Tích COIN để đổi trang phục Hành Tinh Diệu Kỳ, trang phục Cá Tháng Tư Giới Hạn hoặc các vật phẩm khác.

  • Loại COIN bạn nhận được phụ thuộc vào team bạn chọn lúc bắt đầu sự kiện. COIN Team Ngáo có hình cún, COIN Team Chảnh có hình mèo. Số COIN dùng để đổi cùng một vật phẩm có thể khác nhau với mỗi loại COIN.

Hiệu ứng đặc biệt bao gồm:

  • Lần đổ xúc xắc tiếp theo chỉ mất 5 RP.
  • Di chuyển đến 1 ô bất kỳ trên bàn cờ tỷ phú (có thể đi lùi) và nhận thưởng của ô đó.
  • Lần đổ xúc xắc tiếp theo có thể chọn mặt xúc xắc mình muốn đổ ra.
  • Ô nhân phẩm. Biểu tượng trên ô nhân phẩm thay đổi mỗi lần bạn đổ xúc xắc. Nếu đi vào ô nhân phẩm có biểu tượng team mình, bạn nhận được 2-10 COIN. Nếu đi vào ô nhân phẩm có biểu tượng team đối thủ, bạn nhận được 1 COIN và cộng 1 Điểm Thi Đấu cho team đối thủ.

Khi đi hết một vòng bàn cờ tỷ phú, bạn nhận được thêm phần thưởng và cộng Điểm Thi Đấu cho team mình. Phần thưởng và Điểm Thi Đấu sẽ thay đổi theo số vòng đi được.

- Vòng 1-3: 3 COIN và 1 Điểm Thi Đấu

- Vòng 4: 5 GEM và 2 Điểm Thi Đấu

- Vòng 5-6: 4 COIN và 2 Điểm Thi Đấu

- Vòng 7: Túi Diệu Kỳ và 3 Điểm Thi Đấu

- Vòng 8-9: 4 COIN và 3 Điểm Thi Đấu

- Vòng 10: Trang phục 310-396 RP ngẫu nhiên và 4 Điểm Thi Đấu

- Vòng 11: 5 COIN và 5 Điểm Thi Đấu

2.TEAM / ĐIỂM THI ĐẤU

Bạn phải chọn team trước khi tham gia sự kiện. Team sẽ ảnh hưởng đến loại COIN bạn nhận được. Số Điểm Thi Đấu bạn kiếm được sẽ cộng cho team mình (trừ trường hợp Ô nhân phẩm). Khi sự kiện kết thúc, team có nhiều Điểm Thi Đấu hơn sẽ giành chiến thắng, và tất cả người thuộc team chiến thắng sẽ nhận được phần quà đặc biệt.

- 3 người chơi đạt nhiều Điểm Thi Đấu nhất của mỗi team khi sự kiện kết thúc sẽ nhận được 1 vật phẩm tự chọn bất kỳ trong Liên Minh Huyền Thoại.

- Nếu chênh lệch Điểm Thi Đấu giữa hai team trên 50 điểm, chế độ Hộ Giá sẽ được kích hoạt. Chế độ Hộ Giá sẽ nhân đôi Điểm Thi Đấu team đang thua nhận được từ Ô nhân phẩm.

- Điểm Thi Đấu có thể không thay đổi ngay lập tức. Vui lòng chờ tối đa 5 phút để Điểm Thi Đấu được cập nhật.

3.CỬA HÀNG DIỆU KỲ

Dùng COIN hoặc GEM để đổi vật phẩm trong Cửa Hàng.

- GEM có thể dùng để đổi vật phẩm hiếm hoặc Điểm Thi Đấu.

- COIN có thể dùng để đổi trang phục Hành Tinh Diệu Kỳ, trang phục Cá Tháng Tư Giới Hạn hoặc các vật phẩm khác.

- Số COIN dùng để đổi cùng một vật phẩm có thể khác nhau với mỗi loại COIN.

- Các trang phục Hành Tinh Diệu Kỳ sẽ không mở bán sau khi sự kiện kết thúc cũng như không có trong Chế Tạo Hextech mà chỉ xuất hiện lại trong những sự kiện đặc biệt.

Mua thẻ ngay: https://napluon.vn/the-game/garena.html