1.Cách mua thẻ

  • Bạn có thể mua thẻ Data 3G/4G của Mobifone trên website https://napluon.vn/the-data  bằng cách vào Menu/ Thẻ data, chọn nhà cung cấp Mobifone. Lựa chọn mệnh giá, số lượng data như trong hình:


  • Nhập email nhận thẻ rồi ấn Tiếp tục để thực hiện thanh toán.
  • Khi thanh toán thành công, mã thẻ sẽ được gửi về email mà bạn đăng ký!

2.Cách sử dụng

  • Cú pháp đăng ký sử dụng:

+ Đăng ký: DK QT <MA THE> gửi 999

  • Cú pháp kiểm tra dung lượng:

+ Kiểm tra dung lượng còn lại của datacode: KT DataQT gui 999

  • Cú pháp HỦY: HUY QT gửi 999

3.Lưu ý sử dụng:

  • Dung lượng gói chỉ sử dụng trong chu kỳ đăng ký, không sử dụng cộng dồn hoặc bảo lưu.
  • Khi đã nạp 1 thẻ rồi thì sẽ không nạp ngay được thẻ khác. Muốn nạp thẻ khác có 2 cách:

-   Chờ hết hạn (thời gian) của thẻ đã nạp thì mới nạp thẻ tiếp theo

-    Hủy gói hiện tại rồi nạp thẻ mới.