Để tiến hành mua thẻ điện thoại, thẻ game qua ViettelPay miễn phí giao dịch tại Napluon.vn, quý khách thực hiện theo các bước hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập trang web https://napluon.vn/. Truy tập tại đây

Bước 2: Chọn nhà cung cấp thẻ:

Chọn nhà cung cấp mà bạn đang muốn mua mã thẻ bằng cách chọn vào mục Thẻ điện thoại/ Thẻ game.

Bước 3: Chọn mệnh giá và số lượng thẻ cần mua:

Bước 4: Nhập mail nhận mã thẻ:

*Nhập đúng địa chỉ email để nhận mã thẻ khi thanh toán thành công*

*Địa chỉ email sẽ tự động điền khi b

ạn đăng nhập hệ thống*

Sau đó ấn Tiếp tục để thực hiện tiếp

Bước 5: Chọn hình thức thanh toán qua ViettelPay

Chọn hình thức thanh toán qua ViettelPay sau đó chọn TIẾP TỤC để thực hiện thanh toán