🎉 GÓI VÀNG THÁNG 7 - SỞ HỮU NHỮNG TUYỂN THỦ CHÂU ÂU XUẤT SẮC BẬC NHẤT MÙA BEST OF EUROPE 🎉

➡️ Thời gian bán: 01/07 – 31/07

Các HLV sẽ nhận được tất cả vật phẩm dưới đây:

- Gói BoE chỉ định 30

- Gói BoE chỉ định 100 x2

- Gói BoE, LH 93+ x2

- Gói BoE, LH 92+ x2

- Gói BoE 92+

- Gói 19PLCS chỉ định 20 (+5)

- 300,000,000 BP

- 10,000 SP

Mua thẻ ngay: https://napluon.vn/