Nội Dung Sự Kiện

1. Quy đổi 400 Sò sang RP hoặc tương đương trong thời gian sự kiện để mở khóa Thẻ Đặc Quyền. Vui lòng tham khảo bảng mệnh giá chi tiết bằng cách bấm biểu tượng "?" phía trên nút QUY ĐỔI.

2. Khi mở khóa Thẻ Đặc Quyền, bạn nhận được ngay Bộ Tuyệt Phẩm và 100 RP. Vui lòng bấm nút NHẬN để hệ thống gửi quà về tài khoản của bạn.

3. Trong 10 ngày kể từ thời điểm mở khóa Thẻ Đặc Quyền, mỗi ngày bạn sẽ nhận được 1 phần quà như sau:

  • Ngày 1: 1 Bộ Tuyệt Phẩm + 1 Biểu Cảm Kỳ Bí
  • Ngày 2: 50 Tinh Hoa Cam
  • Ngày 3: Chọn 2 Viên SIÊU PHẨM hoặc 1 Trứng Linh Thú Ma Thuật
  • Ngày 4: 100 Kỉ vật SIÊU PHẨM
  • Ngày 5: 1 Bộ Tuyệt Phẩm + 1 Biểu Cảm Kỳ Bí
  • Ngày 6: Chọn 2 Viên SIÊU PHẨM hoặc 1 Trứng Linh Thú Ma Thuật
  • Ngày 7: 50 Tinh Hoa Cam
  • Ngày 8: 100 Kỉ vật SIÊU PHẨM
  • Ngày 9: Chọn 2 Viên SIÊU PHẨM hoặc 1 Trứng Linh Thú Ma Thuật
  • Ngày 10: 100 RP

4. Phần quà hàng ngày sẽ được mở lúc 00:00 của ngày tương ứng. Vui lòng bấm nút NHẬN để hệ thống gửi quà về tài khoản của bạn. Nếu không, quà sẽ hết hạn sau 5 ngày kể từ ngày xuất hiện. Để nhận quà đã hết hạn, bạn sẽ phải bỏ thêm 20 RP.

5. 24/06/2021 là thời gian cuối cùng để mở Thẻ Đặc Quyền. Nếu mở vào ngày 24/04/2021, những ngày sau đó người chơi vẫn có thể vào trang để lấy quà hàng ngày.

Truy cập ngay website https://napluon.vn/ để mua thẻ vào game ngay thôi !!!

Mua thẻ ngay: https://napluon.vn/the-game/garena.html