Các trang phục trong nhóm SIÊU PHẨM 2021 đã chính thức ra mắt trong sự kiện Pháo Đài Siêu Phẩm vào ngày 28/05.

  • SIÊU PHẨM: Mordekaiser
  • SIÊU PHẨM: Sejuani
  • SIÊU PHẨM: Varus
  • SIÊU PHẨM: Senna
  • SIÊU PHẨM: Renekton
  • SIÊU PHẨM: Sylas

SIÊU PHẨM: Mordekaiser

(Sở hữu qua sự kiện Pháo Đài Siêu Phẩm - Mở bán sau khi sự kiện kết thúc)

599 RP - Đã mở bán trong Cửa Hàng từ 11/06

SIÊU PHẨM: Sejuani

(Sở hữu qua sự kiện Pháo Đài Siêu Phẩm - Mở bán sau khi sự kiện kết thúc)

310 RP - Đã mở bán trong Cửa Hàng từ 11/06

SIÊU PHẨM: Varus

(Sở hữu qua sự kiện Pháo Đài Siêu Phẩm - Mở bán sau khi sự kiện kết thúc)

369 RP - Đã mở bán trong Cửa Hàng từ 11/06

SIÊU PHẨM: Senna

(Sở hữu qua sự kiện Pháo Đài Siêu Phẩm - Mở bán sau khi sự kiện kết thúc)

369 RP - Đã mở bán trong Cửa Hàng từ 11/06

SIÊU PHẨM: Renekton

(Sở hữu qua sự kiện Pháo Đài Siêu Phẩm - Mở bán sau khi sự kiện kết thúc)

599 RP - Đã mở bán trong Cửa Hàng từ 11/06

SIÊU PHẨM: Sylas

(Sở hữu qua sự kiện Pháo Đài Siêu Phẩm - Mở bán sau khi sự kiện kết thúc)

310 RP - Đã mở bán trong Cửa Hàng từ 11/06

Mua thẻ tại: https://napluon.vn/the-game/garena.html