Thời Gian Sự Kiện

Sự kiện "Cán Cân Thần Thoại" sẽ diễn ra từ 10:00 28/10/2022 đến 23:59 03/11/2022.

Nội Dung Sự Kiện

1. Để bắt đầu sự kiện, bạn lần lượt chọn 1 Giải Đặc Biệt cho khu bên trái và khu bên phải. Giải Đặc Biệt bao gồm các trang phục Thần Thoại ra mắt trước tháng 4/2022, 100 Tinh Hoa Thần Thoại, 14 Viên CKTG 2022.

2. Bạn có thể chọn RÚT ở bên trái hoặc bên phải. Mỗi lần RÚT, bạn sẽ:

- Nhận 1 phần quà nhỏ ngẫu nhiên: 40-100 Kỉ vật CKTG 2022, Rương Hextech, Chìa Khóa Hextech, Biểu Cảm Kỳ Bí, Rương Tuyệt Phẩm, Bộ Hextech, Viên CKTG 2022, 2 Viên CKTG 2022, Túi CKTG 2022.

- Tích 1/2/5/10 sao vào thanh sao của bên tương ứng. Khi thanh sao đầy (đạt 10 sao), bạn sẽ nhận được Giải Đặc Biệt của bên đó.

- Tích 1/5 điểm vào bên tương ứng. Nếu điểm của 2 bên bằng nhau, bạn nhận được Giải Đặc Biệt của CẢ HAI BÊN.

3. Số RP dùng để RÚT cho mỗi bên thay đổi qua mỗi lần, cụ thể 15/20/30/45/65/85/105/135/165/195 RP. Lượt RÚT đầu tiên trong sự kiện được giảm giá còn 5 RP.

4. Nếu nhận được trang phục đã sở hữu, bạn sẽ nhận được vật phẩm thay thế là 100 Tinh Hoa Thần Thoại với trang phục Hàng Hiệu và 50 Tinh Hoa Thần Thoại với trang phục Đá Quý.

5. Trang phục Hàng Hiệu sở hữu thông qua sự kiện này có kèm khung.

MUA THẺ GAME UY TÍN TẠI ĐÂY: https://napluon.vn/the-game/garena.html