Thời Gian Sự Kiện

Sự kiện "DJ Huyền Thoại" sẽ diễn ra từ 13:00 18/11/2022 đến 23:59 15/12/2022.

Thể Lệ Sự Kiện

1. Sự kiện diễn ra trong vòng 4 tuần, mỗi tuần là một giai đoạn riêng biệt.

Tuần 1: 18/11 - 24/11

Tuần 2: 25/11 - 01/12

Tuần 3: 02/12 - 08/12

Tuần 4: 09/12 - 15/12

2. Có 2 vòng quay: Vòng quay miễn phí và Vòng quay Tinh Hoa Lam. Người chơi đăng nhập mỗi ngày để nhận 1 lượt quay ở Vòng quay miễn phí và 1 lượt quay ở Vòng quay Tinh Hoa Lam.

3. Phần thưởng đã nhận từ vòng quay sẽ không trùng lặp. Nếu tham gia đủ 7 ngày, người chơi sẽ nhận toàn bộ vật phẩm trong Vòng quay.

4. Nếu người chơi bỏ lỡ một ngày trong sự kiện, ngày hôm sau có thể điểm danh bù bằng 1 trận thắng hợp lệ trong cùng tuần đó. Nếu đã qua tuần thứ 2 thì không thể điểm danh bù cho tuần thứ 1. 

5. Trận thắng hợp lệ bao gồm các trận PvP trong các chế độ:

- Summoner's Rift Thường Chọn Ẩn

- Summoner's Rift Xếp Hạng Đơn/Đôi

- Summoner's Rift Xếp Hạng Linh Hoạt

- Vực Gió Hú ARAM

6. Giá Tinh Hoa Lam để quay mỗi ngày như sau:

- Ngày 1: 100 THL

- Ngày 2: 200 THL

- Ngày 3: 300 THL

- Ngày 4: 600 THL

- Ngày 5: 800 THL

- Ngày 6: 1.000 THL

- Ngày 7: 2.000 THL

7. Phần thưởng Vòng quay miễn phí bao gồm:

- Hộp tướng

- Rương Hextech

- Mảnh Chìa Khóa

- 15 Tinh Hoa Cam

- Chìa Khóa Hextech

- 999 Tinh Hoa Lam

- 20 Tinh Hoa Cam


8. Phần thưởng Vòng quay Tinh Hoa Lam bao gồm:

- 15 Tinh Hoa Cam

- 30 Tinh Hoa Cam

- Rương Hextech

- Bộ Hextech

- Viên Diệu Kỳ

- 2 Viên Diệu Kỳ

- Trang Phục 210-290 RP Ngẫu Nhiên

- Trang Phục 310-396 RP Ngẫu Nhiên

9. Nếu đã sở hữu toàn bộ trang phục 210-290 RP trong sự kiện, bạn sẽ nhận được 4 Viên Diệu Kỳ thay thế, nếu đã sở hữu toàn bộ trang phục 310-396 RP trong sự kiện, bạn sẽ nhận được 5 Viên Diệu Kỳ thay thế.

MUA THẺ GAME UY TÍN TẠI ĐÂY: https://napluon.vn/the-game/garena.html