Thời Gian Sự Kiện

Sự kiện "Ghép Đôi" sẽ diễn ra từ 11:00 18/11/2022 đến 23:59 24/11/2022.

Nội Dung Sự Kiện

[VẬT PHẨM]

- Khi tham gia sự kiện, hệ thống hiển thị cho bạn 6 vật phẩm khác nhau. Vật phẩm có thể là trang phục 210-396 RP (bao gồm trang phục Di Sản), trứng Linh Thú và báu vật các loại.

- Bạn có thể dùng 5 RP để làm mới vật phẩm (đổi sang 6 vật phẩm mới). Nếu bạn đã mua cả 6 vật phẩm được hiển thị, bạn được làm mới vật phẩm miễn phí.

- Ngoài ra, bạn có 1 lượt làm mới vật phẩm miễn phí mỗi ngày.

[ƯU ĐÃI]

- Khi tham gia sự kiện, hệ thống hiển thị cho bạn 6 ưu đãi khác nhau. Ưu đãi có thể là giảm giá theo phần trăm, đồng giá và quà tặng kèm.

- Bạn có thể dùng 5 RP để làm mới ưu đãi (đổi sang 6 ưu đãi mới). Nếu bạn đã sử dụng cả 6 ưu đãi được hiển thị, bạn được làm mới ưu đãi miễn phí.

- Ngoài ra, bạn có 1 lượt làm mới ưu đãi miễn phí mỗi ngày.

[GHÉP ĐÔI]

- Chọn vật phẩm bạn muốn và ưu đãi bạn muốn sử dụng, sau đó xác nhận để mua vật phẩm đã chọn với ưu đãi đã chọn. Vật phẩm đã mua và ưu đãi đã sử dụng không thể chọn lại, trừ trường hợp bạn làm mới và tiếp tục ra vật phẩm / ưu đãi đó.

- LƯU Ý: Nếu sử dụng ưu đãi đồng giá với 1 vật phẩm có giá gốc THẤP HƠN mức đồng giá, bạn sẽ mua vật phẩm đó với giá gốc.

[VẬT PHẨM THAY THẾ]

- Nếu đã sở hữu tất cả trang phục trong một nhóm, bạn sẽ được hiển thị báu vật hextech thay thế.

- Nếu mở khóa 1 vật phẩm được hiển thị ngoài sự kiện, rồi mua vật phẩm đó trong sự kiện, bạn sẽ nhận được vật phẩm thay thế như sau: 5 Viên CKTG 2022 (trang phục 310-396 RP), 3 Viên CKTG 2022 (trang phục 210-290 RP).

MUA THẺ GAME UY TÍN TẠI ĐÂY: https://napluon.vn/the-game/garena.html