Thời Gian Sự Kiện

Sự kiện "Lôi Đài Long Thần" sẽ diễn ra từ 10:30 11/11/2022 đến 23:59 17/11/2022.

Thể Lệ Sự Kiện

1. Dùng RP để rút ngẫu nhiên 1 trong 8 phần thưởng nhỏ. Ở lần rút sau, bạn sẽ không rút trúng các phần thưởng nhỏ đã rút được trước đó.

2. Nếu rút trúng Đá Sấm Sét, bạn nhận được ngẫu nhiên 1 trong 5 phần thưởng trên Lôi Đài. 5 phần thưởng bao gồm: Trang phục Hàng Hiệu ngẫu nhiên, Túi Chiến Binh Rồng, Trang phục 310-396 RP ngẫu nhiên, 2 Viên Chiến Binh Rồng, 4 Viên Chiến Binh Rồng.

3. Sau khi nhận phần thưởng trên Lôi Đài, bạn bắt đầu 1 vòng mới. Khi đó, các phần thưởng nhỏ, số RP để rút và số RP để mua với giá ưu đãi sẽ thay đổi.

4. Trước khi rút, bạn có thể chọn mua cả 8 phần thưởng nhỏ với giá ưu đãi. Nếu chọn mua, chắc chắn bạn sẽ nhận được Đá Sấm Sét.

5. Bạn sẽ không nhận cùng 1 phần thưởng trên Lôi Đài 2 lần liên tiếp.

6. Nếu đã sở hữu tất cả trang phục Hàng Hiệu trong sự kiện, bạn sẽ nhận được 15 Viên Chiến Binh Rồng thay thế.

7. Nếu đã sở hữu tất cả trang phục 310-396 RP trong sự kiện, bạn sẽ nhận được 5 Viên Chiến Binh Rồng thay thế. Trang phục 310-396 RP trong sự kiện bao gồm các trang phục 310-396 RP đang mở bán trong Cửa Hàng và Di Sản, trừ các trang phục mới xuất hiện gần đây.

8. Trang phục Hàng Hiệu sở hữu qua sự kiện có kèm khung. Nếu bạn không nhận được khung, chúng tôi sẽ gửi khung đến tài khoản của bạn sau khi sự kiện kết thúc.

MUA THẺ GAME UY TÍN TẠI ĐÂY: https://napluon.vn/the-game/garena.html