Nội dung sự kiện :


  1. Thời gian sự kiện : Sự kiện "Cổ Vật Vệ Binh" nằm trong chuỗi sự kiện Vệ Binh Ánh Sáng sẽ diễn ra từ 09/07/2021 - 08/08/2021.
  2. Nôi dung của sự kiện

Chọn 12 vật phẩm bạn muốn từ danh sách vật phẩm của sự kiện. LƯU Ý: những ô có khung màu khác nhau sẽ có danh sách vật phẩm khác nhau.Người chơi có thể dùng TỰ ĐỘNG CHỌN để hệ thống chọn hộ vật phẩm. Sau đó, bạn vẫn có thể thay đổi vật phẩm.


Người chơi có thể tùy ý thay đổi vật phẩm trước khi bấm XÁC NHẬN.


Sau khi bấm XÁC NHẬN, hệ thống sẽ áp dụng ưu đãi ngẫu nhiên cho mỗi vật phẩm đã chọn. Ưu đãi bao gồm:

- Giảm giá 20% đến 90%

- Đồng giá 1, 50, 75, 100, 125, 150 RP

- Đồng giá 999 và 9999 Tinh Hoa Lam

- Tặng kèm quà


Nếu không ưng ý với ưu đãi hiện tại, bạn có thể dùng 10 RP để làm mới tất cả ưu đãi. Sau khi làm mới ưu đãi 25 lần, bạn nhận được Đá Tỏa Sáng. Đá Tỏa Sáng dùng để đổi ưu đãi của 2 vật phẩm cho nhau.

*** Nếu đã mua 1 vật phẩm trong nhóm, bạn sẽ không thể làm mới ưu đãi nữa.


Bạn có thể bấm CHỌN LẠI để xóa tất cả vật phẩm chưa mua và ưu đãi hiện tại để chọn 12 vật phẩm mới. Số RP cần để chọn lại bằng 5 nhân với số vật phẩm chưa mua.

Mua thẻ tại Napluon.vn để tham gia sự kiện Cổ Vật Vệ Binh thôi nào anh em ơi !!

-----------------------------------------------------------------------------------------

👉 Nạp Thẻ Nhanh Nhất tại : https://napluon.vn/the-game/garena.html