Thời Gian Sự Kiện

Sự kiện "Đại Chiến Tiểu Quái" sẽ kéo dài từ 10:00 04/06 - 23:59 10/06

Nội Dung Sự Kiện

1. Có 9 ô đồ bên phải trang sự kiện, mỗi ô có 1 vật phẩm thuộc các loại sau (có thể trùng nhau):

- Trang phục Giới Hạn Kayle Bạc

- Trang phục 310-396 RP ngẫu nhiên

- Trang phục 210-290 RP ngẫu nhiên

- Túi G/NETIC

- Viên SIÊU PHẨM

- Bộ Tuyệt Phẩm

- 90 Tinh Hoa Cam

- 100 Kỉ vật SIÊU PHẨM

- Bộ Hextech

- Chìa Khóa Hextech

- Mảnh Chìa Khóa

2. Mỗi ô có kèm 1 lượng Nấm nhất định từ 1 đến 100. Nếu rút trúng ô nào, bạn nhận được vật phẩm và Nấm trong ô đó.

3. Rút 1 lần cần 25 RP, rút 5 lần sẽ được ưu đãi còn 120 RP. Ngoài ra, bạn được giảm giá cho lần rút đầu tiên: 20 RP nếu chọn Rút 1 và 100 RP nếu chọn Rút 5.

4. Trước khi rút, bạn có thể loại ra 2 ô mình không muốn rút vào. Sau mỗi lần rút, các ô đồ sẽ được làm mới.

5. Số Nấm nhận được sẽ cộng vào thanh tiến trình. Khi đạt mốc nhất định, bạn nhận được phần thưởng mốc.

- 30 Nấm: Trang phục 210-290 RP tự chọn

- 60 Nấm: Trang phục 310-396 RP tự chọn

- 100 Nấm: Tự chọn Teemo Phong Linh Tiểu Quái - Hàng Hiệu hoặc 2 Túi G/NETIC hoặc 10 Viên SIÊU PHẨM.

6. Bạn có thể tích Nấm vượt mốc 100. Số Nấm tối đa có thể tích trữ THÊM là 59 (tổng cộng có thể tích 159 Nấm). Số Nấm dư ra sẽ bị mất.

7. Bạn có thể RESET bất kỳ lúc nào và không mất RP. Khi RESET, số Nấm đang có sẽ trở về 0. Để RESET, bạn phải nhận toàn bộ phần thưởng mốc trước.

8. Nếu đã sở hữu 1 nhóm vật phẩm, bạn sẽ nhận được vật phẩm thay thế như sau:

- Trang phục 210-290 RP: 5 Bộ Tuyệt Phẩm

- Trang phục 310-396 RP: 7 Bộ Tuyệt Phẩm

- Trang phục Giới Hạn Kayle Bạc: 5 Túi Thống Trị

- Trang phục Teemo Phong Linh Tiểu Quái - Hàng Hiệu: 100 Điểm Hàng Hiệu 2020

Mua thẻ ngay: https://napluon.vn/the-game/garena.html