Nội Dung

Hệ thống đề xuất cho bạn 10 vật phẩm với mức giảm giá khác nhau.

Sau khi tiêu một lượng RP nhất định trong sự kiện, bạn mở khóa ưu đãi bổ sung. Vui lòng theo dõi mốc mở khóa và tiến trình ở góc dưới bên trái trang sự kiện. (Mốc mở khóa của những người chơi khác nhau có thể khác nhau)

Ưu đãi bổ sung giúp bạn nhận thêm quà tặng ngẫu nhiên ở lần mua tiếp theo. Quà tặng thêm có thể là RP, Tinh Hoa Cam hoặc báu vật trong Chế Tạo Hextech.

** Chỉ RP tiêu trong sự kiện Deal Chớp Nhoáng từ 21/05/2021 đến hết 27/05/2021 mới được tính để mở khóa ưu đãi bổ sung.

** Nếu không sử dụng, ưu đãi bổ sung sẽ biến mất khi sự kiện kết thúc. 

Mua thẻ ngay: https://napluon.vn/the-game/garena.html