Thể Lệ Sự Kiện​

1. Ban đầu, bạn có thể chọn 9 trong số 12 món quà hệ thống đưa ra. Tiếp theo, bạn được chọn thêm 1 "Quà Tự Chọn". Những món quà này sẽ được dùng trong màn chơi truy tìm sau đó.

2. Dùng RP để truy tìm và nhận ngẫu nhiên 1 trong 10 món quà bạn chọn trước đó. 

Truy tìm liên tiếp sẽ cần nhiều RP hơn, cụ thể: 

• Lần 1: 10 RP 

• Lần 2: 20 RP 

• Lần 3: 40 RP 

• Lần 4: 50 RP 

• Lần 5: 60 RP 

• Lần 6: 100 RP 

• Lần 7: 110 RP 

• Lần 8: 120 RP 

• Lần 9: 150 RP 

• Lần 10: 200 RP

3. Bạn sẽ nhận được phần thưởng thêm khi truy tìm lần 3/6/9 trong cùng một màn. 

• Lần 3: Chìa Khóa Hextech

• Lần 6: Rương Hextech 

• Lần 9: 5 Tinh Hoa Thần Thoại

4. Bạn có thể bấm [LÀM MỚI] bất kỳ lúc nào để bắt đầu một màn truy tìm khác. Khi đó, số RP cần để truy tìm sẽ đặt lại thành 20 RP và bạn có thể kiếm các phần thưởng truy tìm & phần thưởng thêm một lần nữa.

5. LÀM MỚI 2 lần đầu miễn phí. Sau đó, mỗi lần LÀM MỚI cần 100 RP.

Mỗi lần truy tìm trong cùng một màn sẽ giảm số RP cần để LÀM MỚI đi 10 RP.

Nếu đã tìm đủ 10 lần trong cùng một màn, bạn có thể bấm LÀM MỚI miễn phí để bắt đầu một màn truy tìm khác. Trong trường hợp này, bạn sẽ không bị mất lần LÀM MỚI miễn phí đầu tiên.

6. Trang phục Giới Hạn, Di Sản, Thần Thoại, Hàng Hiệu và các trang phục không mở bán khác sẽ không có trong sự kiện.

7. Nếu đã sở hữu tất cả trang phục trong một nhóm, bạn sẽ nhận được vật phẩm tương ứng như sau: 

• Biểu tượng Hành Tinh Diệu Kỳ: 2 Viên CKTG 2022

• Trang phục 120-180 RP: 2 Viên CKTG 2022 

• Trang phục 210-290 RP: 4 Viên CKTG 2022 

• Trang phục 310-396 RP: 5 Viên CKTG 2022 

• Trang phục 599 RP: 10 Viên CKTG 2022

8. Các trang phục Phù Thủy mới sẽ được mở bán sau khi sự kiện kết thúc.

MUA THẺ GARENA UY TÍN TẠI ĐÂY: https://napluon.vn/the-game/garena.html